Επιλογή Σελίδας

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας

Αθήνα, 5/8/2020 Α.Π.: 6520 Προς: Προέδρους και Εκλέκτορες Ιατρικών Συλλόγων της χώρας Χειριστής: Άννα Μοσχονά, τηλ. 210 72 5 8660 – 662 (εσωτ. 4) Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠ οικ. 49527/4.8.2020,...