Select Page

Πληροφορίες σελίδας
Η σελίδα hellasorl.gr δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.
Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
Βελεστίνου 11,
Αμπελόκηποι, Αθήνα
T.K. 115 23
Τηλ-Fax: 210 6435141
Email: info@hellasorl.gr

O ιστότοπος «www.hellasorl.gr» δημιουργήθηκε από την επιστημονική εταιρία με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ”. Η εταιρεία είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1978, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό την προαγωγή των διαφόρων και πολλαπλών θεμάτων των ωτορινολαρυγγολογικών , της κεφαλής και του τραχήλου παθήσεων και την ιατρική ειδικότητα. Ο ιστότοπος δεν είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου ,καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.
Τα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των σελίδων του ιστοτόπου που απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτά, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας και εφόσον έχουν εξοφλήσει πλήρως τη συνδρομή τους προς την εταιρία. Είναι δυνατή η ανανέωση της συνδρομής μέλους μέσω της ιστοσελίδα. Το ποσό της συνδρομής είναι πενήντα ευρώ (50,00 €) και ισχύει για δύο έτη. Οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή πραγματοποιείται σε ευρώ (€).

Ασφάλεια
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των συναλλαγών.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανανέωση της συνδρομής μέλους με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας VISA ή MASTERCARD . Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας πραγματοποιούνται σε ασφαλείς σελίδες στον διαδικτυακό τόπο της ALPHA BANK.. Τα στοιχεία εισάγονται απευθείας κρυπτογραφημένα στον διακομιστή της ALPHABANK, ώστε να μην μπορούν να αλλαχθούν ή να διαβαστούν από οποιονδήποτε, και δεν αποθηκεύονται πουθενά.
Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξεως) μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption).
Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Eμπορίου της τράπεζας ALPHA ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών Verified by Visa και MasterCard SecureCode, για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.
Με τον μηχανισμό αυτό, ο πελάτης, αφότου εισαγάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα χρειαστεί να εισαγάγει τον 3D- Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια ο πελάτης επιστρέφει στη σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωσή της. Χρησιμοποίει για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) που σήμερα αποτελεί την πιο σίγουρη πλατφόρμα για τις on-line εμπορικές συναλλαγές.
Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο standard για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL
προστατεύονται από ειδικό λειτουργικό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Προσωπικά στοιχεία
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του Χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password).
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια τόσο λόγω της κρυπτογράφησης των στοιχείων κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο όσο και της κρυπτογράφησης των στοιχείων στους εξυπηρετητές (servers) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό Χρήστη είναι ο ίδιος, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών αυτών από τρίτα πρόσωπα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας του Χρήστη, παρά μόνο να τον επανατοποθετήσει (reset).Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής τού εν λόγω κωδικού, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για τη χρήση του Μυστικού Κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στο site ή όταν προβαίνει σε ανανέωση συνδρομής, απαιτείται να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τίθενται σε επεξεργασία αυτομάτως και θα γνωστοποιούνται στην αρμόδια Αρχή και για τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.
Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα-γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής μεταξύ των μερών συναλλαγής. Δικαίωμα πρόσβασης/εναντίωσης: Σε οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Για τον λόγο αυτό μπορεί να αποστείλει επιστολή στη διεύθυνση της εταιρείας ή να στείλει e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@hellasorl.gr Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για προωθητικές ενέργειες: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους είναι μέλη να επιλέξουν την πληροφόρησή τους μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή διά του τηλεφώνου και δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία.

Cookies
Αυτό το site χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως «cookies» . Με την πλοήγησή του στο site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies, μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο site.
·         Τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και τις αποδεκτές κάρτες (απαραίτητη η εμφάνιση των σημάτων των καρτών στην αρχική σελίδα)
·         Εμφάνιση & δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης από τον πελάτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
·         Την πολιτική ακύρωσης συναλλαγής (αν πολιτική της Επιχείρησης είναι η μη ακύρωση συναλλαγών αυτό θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά)
·         Την πολιτική επιστροφής υπηρεσίας ή επιστροφής χρημάτων (αν πολιτική της Επιχείρησης είναι η μη
επιστροφή χρημάτων αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά)
Οι συναλλαγές με τη σελίδα μας αφορούν μόνο πακέτα συνδρομών των μελλών της εταιρείας μας (άυλα προϊόντα)

Αποδοχή όρων
Πριν πραγματοποιήσετε ανανέωση της συνδρομής σας μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. O επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του site. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής , αλλά δεν εγγυάται ότι το site θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια
συστατικά, καθώς περιέχει και στοιχεία απο συνεργαζόμενες ιστοσελίδες.

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται η εταιρεία για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από
οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος site, στην οποία προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά την χρήση του site.
Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από το site. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο site σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση των συνδρομών μπορεί να γίνεται είτε με πιστωτική κάρτα είτε με τραπεζική κατάθεση.

Ακύρωση συνδρομής
Για θέματα συνδρομών, ακύρωση , μπορείτε να καλείτε στο 210 6435141 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τους λόγους που επιθυμείτε να γίνει η ακύρωση συνδρομής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση του θέματος σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε
κάθε περίπτωση.
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.