Select Page
 1. Σχετικά με την Ονοματολογία των Ιατρικών Πράξεων της ΩΡΛ Ειδικότητας κατατέθηκε στο ΚΕΣΥ επικαιροποίηση των πράξεων και προστέθηκαν νέες χειρουργικές επεμβάσεις στις υποειδικότητες όπως η χρήση ενδοσκοπίου και μικροσκοπίου. Επίσης προστέθηκαν χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις που αφορούν τον θυρεοειδή και τους σιελογόνους αδένες όπως και προστέθηκαν ακοολογικές δοκιμασίες. Η πρώτη αναθεώρηση από το ΚΕΣΥ ήταν να γίνει τον Νοέμβριο του 2011, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
 2. Κατατέθηκε στο ΚΕΣΥ η κοστολόγηση των πράξεων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Εταιρία μας ήταν από τις πρώτες που έκαναν αυτό, το ΚΕΣΥ όμως δεν έχει αρχίσει τον έλεγχο. Σχετικά με την Κοστολόγηση των Ιατρικών Πράξεων αυτή έγινε με βάση το ιταλικό πρότυπο, όπως ζητήθηκε και προτάθηκε από το ΚΕΣΥ.
 3. Έγινε πρόταση στο ΚΕΣΥ σχετικά με τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών της ειδικότητας όπως και σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Όπως όμως γνωρίζετε σύμφωνα με τον νέο νόμο πολλά πράγματα σχετικά με τις εξετάσεις θα αλλάξουν και πρωταρχικό ρόλο θα παίξουν οι Εταιρείες.
 4. Ο κ. Κυρμιζάκης και η κ. Κεσίδου, μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, συμμετείχαν σε Επιτροπή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines) για λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού κατευθυντήριες οδηγίες), οι οποίες και ολοκληρώθηκαν. Οι οδηγίες αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους Ιατρούς, σε μορφή βιβλίου αλλά και ηλεκτρονικά.
 5. Η πρόταση της Εταιρίας στο ΚΕΣΥ για τον καθορισμό της ειδικότητας έγινε δεκτή εκτός της προσθήκης «Χειρουργικής και Τραχήλου». Η πρόταση έχει ως κάτωθι:

  Ι. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση στη φυσιολογική λειτουργία και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του αυτιού και του κροταφικού οστού (ωτολογία), της μύτης και των παραρρινίων κοιλοτήτων (ρινολογία), της βάσεως του κρανίου, της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της τραχείας, του τραχηλικού οισοφάγου, των σιελογόνων και του θυρεοειδή αδένα, της κεφαλής, της προσωπικής χώρας, του τραχήλου και των παρακείμενων περιοχών.
  Επίσης περιλαμβάνει την εκπαίδευση στις λειτουργίες και παθήσεις, που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία, όπως ακοολογικές και φωνητικές διαταραχές και σε θεραπευτικές εξειδικεύσεις, όπως ακοολογία για παιδιά και ενήλικες, νευροωτολογία, φωνιατρική και στοματοφαρυγγική κατάποση, νευρολογία των κρανιακών νεύρων I, III – XII, ροχαλητό και άπνοια, ανοσοβιολογία και αλλεργιολογία σχετιζόμενη με ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις και ογκολογία κεφαλής και τραχήλου. Τέλος περιλαμβάνει και την περιοχική πλαστική και επανορθωτική χειρουργική.

  ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια , τα οποία κατανέμονται ως εξής:

  • Πρώτη περίοδος δώδεκα μήνες στη Χειρουργική και
  • Δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία Ενηλίκων και έξι μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία Παίδων (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Ωτορινολαρυγγολογία Ενηλίκων).
 6. Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για την πολυσωματοκαταγραφική μελέτη
 7. Έπικαιροποιήθηκαν θέματα σχετικά με τις μετεκπαιδευτικές άδειες για υποειδικότητες, τα οποία είναι ως κάτωθι:
  • Φωνηατρική/Παθήσεις κατάποσης
  • Νευρο-ωτολογία/Ακοολογία
  • Χειρουργική παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου
  • Ρινολογία
  • Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογία
  • ΩΡΛ Αλλεργία
  • Ωτοχειρουργική/Χειρουργική βάσεως του Κρανίου
  • Υπνική άπνοια/Ροχαλητό
  • ΩΡΛ Πλαστική Χειρουργική
  • Χειρουργική Θυρεοειδούς/σιελογόνων αδένων
  • ΩΡΛ LASER/Ρομποτική Χειρουργική
 8. Η Εταιρία στήριξε στο ΚΕΣΥ το αίτημά περιφερειακής Πανεπιστημιακής ΩΡΛ κλινικής, για την οργάνωση εργαστηρίου ροχαλητού-ύπνου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί. Έχουμε ζητήσει επίσης από το ΚΕΣΥ, την επίσημη αναγνώριση της ειδικότητάς μας ως της κυρίας και πλέον αρμοδίας για τη μελέτη του ροχαλητού και της άπνοιας, δεδομένου ότι παθήσεις αυτές δημιουργούνται και εκδηλώνονται στις ανατομικές περιοχές της ειδικότητάς μας. Πιστεύουμε ότι το ΚΕΣΥ θα αντιμετωπίσει θετικά το θέμα αυτό.
 9. Έγιναν παρεμβάσεις στις αρμόδιες αρχές, Υπουργείο, ΚΕΣΥ, ΕΟΦ, ΙΣΑ κλπ., τόσο σαν ΔΣ όσο και ατομικά των μελών του ΔΣ σε διάφορες συναντήσεις , για θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας, όπως:
  • Την έλλειψη ιατρικού προσωπικού και την πλήρη αποδιοργάνωση και ανασφάλεια των εφημεριών στα νοσοκομεία της περιφέρειας
  • Την αναγκαιότητα εξασφάλισης χορήγησης αξιοπρεπών απολαβών σε όλες τις κατηγορίες Ιατρών
  • Την ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών ιατρών (Πανεπιστημιακοί, ΕΣΥ, Στρατιωτικοί, Ιατροί Ταμείων, Ιδιώτες κλπ) με διαφορετικά προνόμια και χαρακτηριστικά (άλλοι έχουν δυνατότητα ιδιωτικού ιατρείου, μετεκπαίδευσης, συνταγογράφησης, άλλοι όχι, κλπ). Την λόγω αυτού δημιουργία εντάσεων, και την ανάγκη εύρεσης λύσεων
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής στοιχείων από το Υπουργείο για τον αριθμό των ειδικών και ειδικευομένων ιατρών ΩΡΛ, αλλά μόνο του αριθμού των Κέντρων Εκπαίδευσης , τα οποία είναι 63 τον αριθμό.
  • Σχετικά με την μεγάλη μάστιγα της Ιατρικής στην χώρα μας, τον περίπου τριπλάσιο αριθμό Ιατρών από αυτούς που είναι στη δυτική Ευρώπη.
 10. Έγινε αλλαγή εκπροσώπου στην UEMS. Ο κ. Δελής αντικαταστάθηκε από τον κ. Χαρίτωνα Παπαδάκη.
 11. Ο κ. Άγγελος Νικολάου παραμένει εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της UEMS.
 12. Τα μέλη της Εταιρίας Θωμάς Νικολόπουλος, Αθανάσιος Μπίμπας, Άγγελος Νικολάου και Αριστείδης Αθανασιάδης-Σισμάνης συμμετέχουν στις ετήσιες Ευρωπαϊκές προφορικές εξετάσεις της Ειδικότητας.
 13. Το περιοδικό της Εταιρείας αναβαθμίστηκε σε σημαντικά και πιστεύουμε ότι σύντομα θα συμπεριληφθεί σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, εκτός των Ελλήνων συναδέλφων της επιτροπής σύνταξης, έχει ορισθεί μια διεθνής επιτροπή σύνταξης από 23 διακεκριμένους καθηγητές της Ωτορινολαρυγγολογίας, κάτι που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί οι σκοπός αυτός. Έχει επίσης δημιουργηθεί ιστοσελίδα του περιοδικού (www.otorhinolaryngologia.gr) που διαθέτει όλα τα προηγούμενα τεύχη του και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση (Download) στα μέλη του. Τέλος, έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα των άρθρων που δημοσιεύονται, με λιγότερα ενδιαφέροντα περιστατικά (Case reports) και περισσότερα πρωτότυπα άρθρα και ανασκοπήσεις.
 14. Με μεγάλη επιτυχία έγινε το Σεμινάριο της Εταιρείας στη Βέροια στις 22 με 24 Οκτωβρίου, με διοργανωτές τους κ, Διονύση Κυρμιζάκη και Ιορδάνη Κωνσταντινίδη. Περιλάμβανε στρογγυλές τράπεζες, βραχείες ανακοινώσεις και διαλέξεις από διαπρεπείς συναδέλφους του εσωτερικού και του εξωτερικού, τους οποίους μάλιστα ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την τιμή που μας έκαναν με την παρουσία τους . Η συμμετοχή για τους ειδικευομένους, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους φοιτητές ήταν δωρεάν. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 400 σύνεδροι και η αίθουσα ήταν η συνεχώς γεμάτη από της 7.30 π.μ. Ανακοινώθηκαν και οι 52 ελεύθερες ανακοινώσεις οι οποίες είχαν σταλεί (Ποσοστό 100%), έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις οι οποίες ακολούθησαν τις στρογγυλές τράπεζες. Τέλος έγινε η βράβευση τριών ομάδων συναδέλφων για τις ανακοινώσεις με συναγωνισμό. Το κοινωνικό πρόγραμμα ήταν λιτό αλλά και γενικά υψηλού επιπέδου.
 15. Η επετηρίδα των μελών της Εταιρίας ανανεώνεται συνεχώς και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 1,571 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων 1385 είναι ειδικοί και 186 ειδικευόμενοι.
 16. Μειώθηκαν σημαντικά τα έξοδα μεταφοράς των εκτός Αθηνών μελών του ΔΣ λόγω τηλεδιασκέψεων. Συγκεκριμένα έγιναν:

  • 11 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Χ 130€ Μ.Ο = 1430 €
  • 11 Χ 4 ΜΕΛΗ Χ 200€ ΑΕΡ. ΕΙΣΗΤ. = 8800 €
  • Όφελος για την Εταιρία 7.370 ευρώ
 17. Συμμετοχή της Εταιρίας σε εκδηλώσεις:

  • 2Ο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
  • 37Ο ΕΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011
 18. Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Εταιρίας:

  • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4-6/3/2011 ΝΟΣΟΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ- ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20-21/5/2011 ΝΟΣΟΚ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΩΡΛ»
  • ΠΑΤΡΑ 10/3/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚ.ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
  • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9-12/11/2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MSOA “UPDATES IN OTOLOGY – NEUROOTOLOGY & AUDIOLOGY
 19. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει πιο εύχρηστη. Προστέθηκαν καινούργια τμήματα όπως η ιστορία της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας, πληροφορίες για το κοινό, και το Forum. To Forum είναι μια άλλη σημαντική προσφορά της Εταιρείας προς όλους τους συναδέλφους και αποσκοπεί στην διακίνηση ιδεών, γνώσεων, αντιλήψεων γύρω από την ειδικότητά μας, όπως και στην αναζήτηση γνωμών σχετικά με προβληματικά περιστατικά. Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους νεότερους, για την ενεργό συμμετοχή τους σ’ αυτό.
 20. Με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Παπαβασιλείου, υπογράφει Πρωτόκολλο Ελληνο-Κινεζικής συνεργασίας.
 21. Έγινε προσπάθεια, που είναι ακόμη σε εξέλιξη, με τις επιμέρους εταιρείες της ΩΡΛ για την έκδοση ενός μόνο περιοδικού του χώρου μας το οποίο να μπει στην διεθνή βάση δεδομένων.
 22. Κατόπιν ενεργειών μας και σε σχέση με το τελευταίο Συνέδριο της Κρήτης επιτύχαμε τιμές συμμετοχής στο προσεχές συνέδριο των συνέδρων και των εκθετών μειωμένες κατά 50% περίπου.