Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Παρακαλείσθε, όπως επικαιροποιήσετε άμεσα τα εξής στοιχεία σας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΑΥ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση μη επικαιροποίησης των στοιχείων σας περιορίζεται η δυνατότητα λήψης της αλληλογραφίας της Εταιρείας και του Περιοδικού.
Η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει α) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
β) μέσω fax 210 6435141
γ) ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ, Βελεστίνου 11, 115 23 Αθήνα

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Ο Πρόεδρος
Γκούμας Παναγιώτης

Ο Γ.Γ.
Παπαδάκης Χαρίτων