Select Page

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013), η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ξεκινά την λειτουργία του πρώτου στον Ελλαδικό, αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ωτορινολαρυγγολογία, με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική» (Αρ. ΦΕΚ: 3382/18-12-2012). Με την ολοκλήρωσή του ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα λαμβάνει Master degree diploma στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρινολογία−Ρινοχειρουργική».

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία-Ρινοχειρουργική.

Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
α) η κατάρτιση-εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης.

β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του πτυχίου είναι τα 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2013 και θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του ΠΜΣ περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών μαθημάτων (Πέμπτη-Κυριακή μία φορά το μήνα), κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης, κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκησης σε θέματα έρευνας καθώς επίσης και τη διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται μετά το πέρας των μαθημάτων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην Αλεξ/πολη και στην Αθήνα και στην διδασκαλία θα συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες, αλλά και ξένοι συνάδελφοι στην Ρινολογία-Ρινοχειρουργική.

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 5.000 ευρώ και για τα δύο έτη σπουδών, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις-μία κατ’ εξάμηνο στην Επιτροπή Ερευνών της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το κόστος του προγράμματος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή υπολογίζεται άνω των 10.000 ευρώ (βιβλία, παρασκευάσματα, αντιδραστήρια, αναλώσιμα), ποσό το οποίο καλύπτεται από χορηγίες και δωρεές άλλων φορέων.

Σας παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο ΠΜΣ να μας αποστείλει ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η επιλογή θα γίνει με βάση το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων και μετά από συνέντευξη σε επιτροπή Καθηγητών από το Πανεπιστήμιο.

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ κλινικής στα ακόλουθα τηλέφωνα ή μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Τηλ. Επικοινωνίας:25510-76125 (κα Χρύσα Μουτιάκα), e-mail: cmoutiak@alex.duth.gr ή εναλλακτικά στα e-mails: katotomihelakism@yahoo.gr & vdanielidis@hotmail.com.

Με τιμή,

Β. Δανιηλίδης

Καθηγητής ΩΡΛ

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΔΠΘ

 

16o ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Από: Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011
Έως: Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος και χρόνος του Σεμιναρίου:
Το Σεμινάριο είναι πολυθεματικό και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δώμα» του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός» (11ος όροφος, είσοδος από οδό Μαρασλή) από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, 21 – 25 Φεβρουαρίου 2011.

Γραμματεία Σεμιναρίου: Γραφείο “Vita Congress” Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 7254360, Fax: 210 7254363,
E-mail: info@vitacongress.gr , web: www.vitacongress.gr

Δικαίωμα συμμετοχής
Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι:

Δωρεάν για όσα μέλη της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή για το 2011

30 € για ειδικευμένους ιατρούς και άλλους επιστήμονες
20 € για ειδικευόμενους ιατρούς
10 € για νοσηλευτές, παρασκευαστές, τεχνολόγους κ.λπ
Με την καταβολή της εγγραφής αποκτάται και το δικαίωμα παραλαβής των τόμων των πρακτικών και του υλικού του Σεμιναρίου.

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο χωρίς οικονομική επιβάρυνση και να προμηθευτούν τους τόμους των πρακτικών έναντι 10 €.

Οι τόμοι των πρακτικών του Σεμιναρίου για όσους δεν εγγραφούν τιμώνται 30 €.

Πιστοποιητικά
Όλοι οι σύνεδροι μπορούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εφόσον έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Σεμινάριο.

Οι σύνεδροι παρακαλούνται, πριν την έναρξη κάθε Επιστημονικής Εκδήλωσης, να σφραγίζουν το Δελτίο Παρακολούθησης στη Γραμματεία του Σεμιναρίου, για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα παραλαβής των μορίων, ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησής τους.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών παρακολούθησης θα γίνεται την τελευταία ημέρα του Σεμιναρίου από τη Γραμματεία, στον προθάλαμο του “Δώματος”.

Οδηγίες προς τους Συνέδρους
Στον προθάλαμο του «Δώματος» θα βρίσκεται η Γραμματεία του Σεμιναρίου για τις εγγραφές των συνέδρων, κατάρτιση καταλόγων συμμετεχόντων, διανομή Δελτίων Παρακολούθησης, για την παραλαβή των πιστοποιητικών-μορίων και άλλων εντύπων του Σεμιναρίου.

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, στη δεύτερη αίθουσα του “Δώματος”.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα προσφερθεί καφές και ελαφρύ γεύμα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. τηλ.: 213 2041744.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου PDF το πρόγραμμα του “16o ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.