Select Page

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΙΟΝΗ 2019

Δειτε εδώ αναρτημένο το κείμενο σε .pdf

Στόχος είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου με μεγάλη έμφαση στην παροχή φροντίδας από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και αναμόρφωση  της  διάρθρωσης των ήδη υπαρχόντων δομών, για  άτομα με ωτορινολαρυγγολογικά  προβλήματα,  την παραπομπή αυτών σε νοσοκομεία, ειδικών διαγνωστικών και εξεταστικών  κέντρων, όταν οι διαγνωστικές  υπηρεσίες και η θεραπευτική αντιμετώπιση δεν μπορεί να παρασχεθεί από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας . Βασικό στόχο όμως αποτελεί η άποψη του Ιπποκράτη “Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν”.

Οι βασικοί άξονες: α) Η κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών β) Ποιος θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές γ) Ο φορέας να λειτουργεί με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα δ) Εύκολη πρόσβαση ε) Η ικανοποίηση των χρηστών στ) Αυτοαξιολόγηση του φορέα                                                                                                           

Στις δομές της ΟΤΑ, Δήμου και Περιφέρειας, υφίστανται τοπικές μονάδες παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες ,και άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης,  προαγωγή και αγωγή της υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη, την οικογένεια, τις ευάλωτες ευπαθείς ομάδες και γενικότερα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Καλύπτονται ανάγκες ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων που δεν μπορούν να απευθυνθούν σε άλλες δομές υγείας. Υφίστανται δομές  όπως,  Τμήματα Προληπτικής Ιατρικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας,  τα οποία ανήκουν στους Δήμους καθώς και Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα. Εκτός των ιατρείων υπάρχουν και τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ όπου παρέχονται υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας υπάρχει το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι”. Σε αυτό εντάσσεται ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και κοινοτικοί νοσηλευτές.

Κατά την εξέταση γίνεται η αξιολόγηση της ακοής της οποίας στόχος είναι:  α) Διάγνωση για ύπαρξη βαρηκοΐας β) Αξιολόγηση και  του βαθμού βαρηκοΐας γ) Προσδιορισμός του είδους της βαρηκοΐας   δ) Έλεγχος του ατόμου για διάκριση των προτάσεων και των λοιπών ήχων. ε) Ορισμοί  στ) Βαρηκοΐα ζ) Κώφωση η) Εμβοές  θ) Διαταραχές της ισορροπίας (ίλιγγος ζάλη αστάθεια) ι) Ακοόγραμμα

Λόγω του ότι  ακοή είναι το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας του ατόμου και του περιβάλλοντός του, τα βαρήκοα άτομα αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων. Έτσι τα άτομα αυτά αισθανόμενα πως βιώνουν μία αναπηρία οδηγούνται στην απομόνωση. Συχνά παρατηρείται έλλειψη  αυτοπεποίθησης και αρνητικής εικόνας του ατόμου για τον εαυτό του. Αυτό  αποκόπτει το άτομο από τις συνήθεις δραστηριότητές του και το βάζει σε διαδικασία θεραπείας και εκπαίδευσης. Όλα αυτά δημιουργούν  κατάθλιψη και άγχος που σχετίζονται με την ακοή. Συγχρόνως η οικογένεια πρέπει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί για το σωστό τρόπο της αντιμετώπισης  του ατόμου με βαρηκοΐα.

Στις δομές θα πρέπει να γίνονται συχνά ενημερώσεις της τοπικής κοινωνίας  με διανομή  φυλλαδίων που αφορούν τα ΩΡΛ προβλήματα, εισηγήσεις με στοχευμένη θεματολογία σε λιτό και κατανοητό λόγο, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε αίθουσες του δήμου ή χώρους των δομών, βοήθεια και εκπαίδευση  των ατόμων που πάσχουν από βαρηκοΐα ή κώφωση, εκπαίδευση της οικογένειας για την καλύτερη κατανόηση και συμμόρφωση προς τις ιατρικές οδηγίες από νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας  αλλά και λογοθεραπευτές. Βασικό μέλημα η παρακολούθηση εκπαιδευτικών μαθημάτων του προσωπικού των δομών από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα, τα οποία έχουν άμεση σχέση και επαφή με την ωτορινολαρυγγολογική ιατρική ειδικότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε ιατρικές και νοσηλευτικές παρεμβάσεις,  εξειδικευμένα αντικείμενα και ιδιαιτερότητες ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πολυδιάστατο ρόλο τους.

Για την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη των διαταραχών της ακοής  θα γίνεται χρήση σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων. Όταν χρειάζεται θα εφαρμόζονται τεχνικές αλλά και νοσηλεία, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στην ανάγκη του κάθε ατόμου. Τα άτομα τα οποία θα εξετάζονται στις δομές θα υποβάλλονται σε διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, με βοήθεια από  νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας ή ιατρό, όταν χρειάζεται. Επίσης θα εξετάζονται με τα  διαγνωστικά εργαλεία του Παραρτήματος

Σχέδιο δράσης

 Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση – πληροφόρηση της κοινής γνώμης, των πολιτών, της οικογένειάς τους, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις που ανακύπτουν από τους:

Περιφερειακούς φορείς: Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικούς φορείς, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Γραφεία Δήμου, ΚΕΠ, σύλλογοι, λέσχες φιλίας, σχολεία, εκκλησία, με διανομή φυλλαδίων όπου σε αυτά θα αναφέρονται μέσα επικοινωνίας με τις δομές, τηλέφωνα για τακτικά ραντεβού, ώρες και ημέρες ελέγχου των ασθενών.

Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες

Ανάρτηση σε δημόσιους χώρους αφισών και ενημερωτικού υλικού

Προ της προσέλευσης: α)Ανθρώπινο δυναμικό: γενικοί ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, λογοθεραπευτές β) Ιατρεία της δομής με απαραίτητο εξοπλισμό γ) Χώροι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε να εξυπηρετήσουν κατάλληλα τους ασθενείς δ) Απαραίτητο αναλώσιμο υλικό ε) Γραμματειακή υποστήριξη

Κατά την προσέλευση των ασθενών: α) Καταγραφή στοιχείων του ασθενή, του προβλήματος, παραπομπή του στον ιατρό προς εξέταση. β)Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  γ)Ενημέρωση του ιδίου και του συνοδού του και ενδεχομένως, παραπομπή του σε άλλη μονάδα προς περαιτέρω εξετάσεις και αντιμετώπιση. Οι επαγγελματίες υγείας παραπέμπουν τους πολίτες, οργανώνοντας επισκέψεις κατά προτεραιότητα στις Δημόσιες Δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ της περιοχής τους. Αντιστοίχως οι προαναφερόμενες Δομές παραπέμπουν τα περιστατικά που κρίνουν απαραίτητο για περαιτέρω έλεγχο, θεραπεία και παρακολούθηση στα εξειδικευμένα ιατρεία και Μονάδες. Επίσης επαγγελματίες υγείας όπως,  ιατροί δημόσιας υγείας, γενικοί ιατροί, νοσηλευτές-τριες, επισκέπτες-τριες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί κοινοτικοί νοσηλευτές, εργοθεραπευτές-τριες,  για την πρόληψη και την προαγωγή υγείας επισκέπτονται χώρους εργασίας όπως  επιχειρήσεις, εργοστάσια, εργαζόμενους σε αεροδρόμια, με θόρυβο πάνω από 80db,(ραδιοφωνικούς σταθμούς, εργαζόμενους σε νυχτερινά κέντρα και καφετέριες με δυνατή μουσική) ως προς την εκπαίδευσή τους και την καθοδήγησή τους για τη διαχείριση του θορύβου και των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να έχουν προκύψει.

Σε ασθενείς με βαρηκοΐα που χρήζουν τοποθέτηση ακουστικού, ενημέρωση και υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειας.  Μετά την τοποθέτηση εκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειας. Πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι για συχνό έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων από επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές και ίσως και ψυχολόγων. Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές ως προς την καθημερινότητα των ασθενών.

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΚΟΟΗΣ

Το αυτί είναι ένα σύνθετο όργανο που επιτελεί δυο κύριες λειτουργίες: η αίσθηση της ακοής και της ισορροπίας – προσανατολισμού στο χώρο. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαταραχών των παραπάνω λειτουργιών (βαρηκοΐα, εμβοές, ίλιγγος, αστάθεια, ζάλη, αίθουσα ημικρανία) είναι καθοριστικής σημασίας τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

ü  ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Ο όρος «βαρηκοΐα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μείωση της ακουστικής ικανότητας η οποία μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια ή σταδιακά. Υπάρχουν 3 τύποι βαρηκοΐας:

o    Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας: βλάβη στο σύστημα αγωγής του ήχου (πχ ωτίτιδα, ωτοσκλήρυνση του αναβολέα)

o    Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα: βλάβη των τριχωτών κυττάρων του κοχλία ή των νευρικών ινών του ακουστικού νεύρου (πχ. Πρεσβυακουσία, βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο, συγγενής)

o    Βαρηκοΐα Μικτού Τύπου:  συνδυασμός των δυο παραπάνω τύπων.

ü  Εμβοές

Πρόκειται για έναν  ήχο που περιγράφεται  ως βουητό, σφύριγμα ή τζιτζίκια στα αυτιά. Συνήθως συνυπάρχει με μείωση της ακοής. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μονόπλευρης εμφάνισης τους κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της αιτίας και ο αποκλεισμός κάποιας «επικίνδυνης παθολογίας» (πχ ακουστικό νευρίνωμα, αρτηριοσκλήρυνση, αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες).

ü  Ίλιγγος – Αστάθεια – Ζάλη

Ο ίλιγγος είναι σύμπτωμα και όχι πάθηση. Είναι η ψευδαίσθηση της κίνησης που αισθάνεται κάποιος ενώ το σώμα του παραμένει ακίνητο. Οφείλεται συνήθως σε διαταραχή της λειτουργίας του λαβυρίνθου.

Ο όρος αστάθεια περιγράφει διαταραχές της στάσης και της βάδισης ιδιαίτερα δυσάρεστες για τον ασθενή. Μπορεί να υποκρύπτει κεντρική βλάβη.

Ο ιατρός οφείλει να διευκρινίζει τη σημασία του όρου «ζάλη» που χρησιμοποιούν συχνά οι ασθενείς με το οποίο περιγράφουν καταστάσεις όπως τάση για λιποθυμία, κεφαλαλγία, σκοτοδίνη ακόμα και απώλεια συνείδησης.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΚΟΗΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ü  52 εκ. πολίτες με προβλήματα ακοής στην Ε.Ε.

ü  178 δις ευρώ κόστος στην Ε.Ε. οφειλόμενο σε πρόωρη συνταξιοδότηση, απολύσεις από την εργασία ή μη επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με βαρηκοΐα

ü  Αφορά το 30-35% άνω των 55 ετών και πάνω από το 50% στις ηλικίες άνω των 75 ετών.

ü  Βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο είναι η συχνότερη αιτία βαρηκοΐας στους ενήλικες και αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των επαγγελματικών ασθενειών.

ü  Απώλεια ακοής (μέτρια- σοβαρή) συνδέεται με τριπλάσια έως τετραπλάσια συχνότητα εμφάνισης άνοιας.

ü  10-15% παραπονούνται για εμβοές ανεξαρτήτως ηλικίας

ü  Το 20-30% έχει εμφανίσει διαταραχή ισορροπίας σε κάποια στιγμή της ζωής του ενώ το 7.5-10% έχει εκδηλώσει ίλιγγο.

ü  Οι διαταραχές της ακοής σχετίζονται με κατάθλιψη, κοινωνική και συναισθηματική απομόνωση, μειωμένη δραστηριότητα και ατυχήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ü  Άτομα άνω των 50 ετών

ü  Άτομα που εκτίθενται σε θόρυβο (επαγγελματικό ή μη) ανεξαρτήτως ηλικίας

ü  Άτομα με οικογενειακό ιστορικό βαρηκοΐας

ü  Εργαζόμενους σε χώρους εργασίας με θόρυβο ή επικίνδυνους χημικούς παράγοντες.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ

ü  Ανίχνευση προβλήματος μέσω λήψης ιστορικού

ü  Δοκιμασία με ψιθυριστή φωνή

ü  Παραπομπή για εξέταση από ειδικό στα άτομα με ενδείξεις διαταραχής

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΛΗΨΗ

ü  Διερεύνηση της αίτιας δεδομένου ότι μπορεί να υποκρύπτεται σοβαρή υποκείμενη πάθηση

ü  Λήψη μέτρων προστασίας

ü  Βελτίωση της ποιότητας ζωής

ü  Αντιμετώπιση συνεπειών (άνοια, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΚΟΗΣ

1.        ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΜΕΣΩ ΛΗΨΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Ο επισκέπτης υγείας / γενικός ιατρός καλείται να διαπιστώσει την ύπαρξη ή όχι αλλαγών στην ακουστική ικανότητα του εξεταζόμενου μέσω της λήψης ιστορικού. Ιδανικά η λήψη του ιστορικού να πραγματοποιείται παρουσία και άλλων μελών της οικογένειας του εξεταζομένου παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την εμφάνιση και εξέλιξη της διαταραχής.

Το ιστορικό πρέπει να επικεντρωθεί στα παρακάτω σημεία:

Χρονιότητα της διαταραχής (αιφνίδια, προοδευτική, ταχέως εξελισσόμενη έκπτωση της ακοής)

Μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη έκπτωση της ακοής

Έκθεση σε θόρυβο (στιγμιαία, χρόνια, επαγγελματική) 

Δυσκολία κατανόησης σε ειδικές περιστάσεις (δυσκολία κατανόησης της ομιλίας παιδιών – γυναικών λόγω της υψηλότερης συχνότητας των φωνών τους, τηλεφωνικές συνομιλίες, τηλεοπτικούς ήχους, αδυναμία κατανόησης σε θορυβώδες περιβάλλον ή όταν μιλούν περισσότερα από 2 άτομα πχ θέατρο)                                                                                                                                       

Ύπαρξη εμβοών ( μονόπλευρων ή αμφοτερόπλευρων)                                                                                                                           

Συνύπαρξη διαταραχών ισορροπίας  (ζάλη, αστάθεια, ίλιγγος)                                                                                                                  

Αποφυγή συμμετοχής σε οικογενειακές συναθροίσεις ή σε συλλογικές δραστηριότητες ακόμα και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (πχ εκκλησία, θέατρο, σινεμά) λόγω δυσκολίας επικοινωνίας                                                                                           

Απομόνωση/συναισθηματική επιβάρυνση/κατάθλιψη                                                                                                                                  

Πιθανά ατυχήματα εξαιτίας της διαταραχής

2.        ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΤ (Mini Audio Test)O εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει αυθόρμητα την κάθε ερώτηση του παρακάτω ερωτηματολογίου. Εάν δε γνωρίζει την αντίστοιχη κατάσταση που περιγράφεται, παρακαλείται να σκεφτεί μια παρόμοια κατάσταση. Η κάθε απάντηση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους βαθμούς (ΙΣΧΥΕΙ: 2 Βαθμοί, ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ: 1 Βαθμός, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ:0 Βαθμοί). Άθροισμα μεγαλύτερο από 2 στην ηλικιακή ομάδα των 55 – 60 ετών ή 3 σε μεγαλύτερους από 60 ετών αποτελεί ένδειξη για περεταίρω έλεγχο της ακουστικής ικανότητας.

3.        ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΗΧΩΝ

Ο εξεταζόμενος καλείται να διαπιστώσει την ύπαρξη ήχου και να εντοπίσει την πλευρά (δεξιά ή αριστερά) πίσω από την οποία παράγεται ο ήχος από την επαφή των δύο δάκτυλων του εξεταστή.

4.        ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ «ΨΙΘΥΡΙΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ» ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΕΔΙΟ

Ο εξεταστής ψιθυρίζει  10 απλές λέξεις σε απόσταση 15 εκατοστών  πίσω από τον εξεταζόμενο ο οποίος καλείται να τις επαναλάβει. Εάν ο εξεταζόμενος αδυνατεί να επαναλάβει το 50% των λέξεων αυτό υποδηλώνει σημαντική διαταραχή. Ιδανικά η παραπάνω δοκιμασία θα μπορούσε να διεξαχθεί σε κάθε αυτί ξεχωριστά. Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την εξέταση του ενός ωτός πρέπει να εφαρμόζεται ηχοκάλυψη του άλλου με τριβή του τράγου.

5.        «ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Οι  διαδικτυακές εφαρμογές εκτίμησης της ακοής προσομοιάζουν των ειδικών ακοολογικών δοκιμασιών χωρίς όμως να τις υποκαθιστούν. Ωστόσο, δύναται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές που η πρόσβαση σε ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό είναι δύσκολη. Ο στόχος συνίσταται στην διαπίστωση της δυσλειτουργίας και κατ’ επέκταση στην παραπομπή του ασθενούς για περεταίρω εκτίμηση / αντιμετώπιση από εξειδικευμένο ιατρό.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

Hear-it.org Μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Συστάθηκε υπό την επίβλεψη του ευρωπαϊκού οργανισμού hear-it AISBL.    ActionOnHearingLoss.org Φιλανθρωπικός οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας που βοηθάει ανθρώπους με ακουστικά προβλήματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου e-mail: info@hellasorl.gr    site: www.hellasorl.gr

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΠ¨Ο ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

  H βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκληθεί από μακροχρόνια, συνεχόμενη ή από αιφνίδια έκθεση σε θόρυβο (ακουστικό τραύμα). Η ακουστική ευπάθεια ενός ατόμου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η χρήση προστατευτικών συσκευών, ο χρόνος μεταξύ των επεισοδίων και το επίπεδο ακοής πριν την έκθεση. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιοριστούν οι επιδράσεις του θορύβου. Υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες παρεμβάσεις για την προστασία των εργαζόμενων από τον περιβαλλοντικό  θόρυβο  Π.∆. 149/2006: «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας  όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ»

Τα  επιτρεπόμενα όρια θορύβου είναι έως 85 Decibel (dB) – πάνω από αυτά τα όριο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέτρα ατομικής προστασίας. Στα 90 dB η μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση  σύμφωνα  με τον OSHA είναι 8 ώρες. Στα 100 dB δεν συνιστάται έκθεση άνω των 15 λεπτών. Στα 110 dB η έκθεση σε θόρυβο πάνω από 1 λεπτό μπορεί να επιφέρει μόνιμη βαρηκοΐα.

Αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) οι εργοδότες υποχρεούνται:

·         Να τα παρέχουν δωρεάν  για ατομική χρήση και να φροντίζουν ώστε με την κατάλληλη ενημέρωση και την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων να εξασφαλίζεται η χρήση τους από τους εργαζόμενους καθώς επίσης και να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση αυτών από άποψη λειτουργίας και υγιεινής.

·          Η κατάρτιση των εργαζομένων και η επίδειξη για τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί επίσης υποχρέωση του εργοδότη.

·         Να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία τους, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας

·         Να παρέχουν οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των ΜΑΠ, με σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζομένων όποτε χρειάζεται

·         Να προβαίνουν σε περιοδικό έλεγχο της σωστής χρήσης τους.

·         Να φροντίζουν για τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής

·         Να παρέχουν τις κατάλληλες διευκολύνσεις και τα μέσα για τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς των σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

·         Να προβαίνουν στην αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

Κατά την πρόσληψη του εργαζομένου θα πρέπει να γίνεται πλήρης Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοολογικός έλεγχος o οποίος θα επαναλαμβάνεται ετησίως.

Τι είναι οι προστατευτικές συσκευές ακοής;

 Οι προστατευτικές συσκευές ακοής μειώνουν την ένταση του ήχου που φθάνει στο τύμπανο του ωτός. Συνήθως χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στις ωτοασπίδες και στα ωτοβύσματα. Τα ωτοβύσματα είναι μικρά ένθετα που εισάγονται στον έξω ακουστικό πόρο. Για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να φράσσουν αεροστεγώς τον έξω ακουστικό πόρο.  Είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη και μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας. Για τα άτομα που έχουν πρόβλημα να τα συγκρατήσουν εντός του ωτός υπάρχουν στηρικτικές κορδέλες.   

 Οι ωτασπίδες εφαρμόζονται σ’ ολόκληρο το έξω αυτί δημιουργώντας μια αεροστεγή σφραγίδα. Μ’ αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η περιφέρεια του έξω ακουστικού πόρου είναι καλυμμένη και στα δύο αυτιά και οι ωτασπίδες μεταξύ τους συγκρατούνται με μία προσαρμοζόμενη πλαστική στέκα. Οι ωτασπίδες δεν εφαρμόζουν σε άτομα που φορούν γυαλιά ή έχουν μακριά μαλλιά και η προσαρμοζόμενη στέκα πρέπει να είναι τόσο σφικτή ώστε να φράσει όλη η περίμετρος των έξω ακουστικών πόρων. Εάν η τοποθέτηση είναι κακή, βρώμικη ή η ωτασπίδα είναι φθαρμένη από τη χρήση μπορεί να μην φράσσει σωστά η περίμετρος του έξω ακουστικός πόρου.Οι σωστά τοποθετημένες συσκευές προστασίας ακοής μειώνουν τον θόρυβο από 15 έως 30 dB . Ταυτόχρονη χρήση των δύο συσκευών συνιστάται όταν ο θόρυβος ξεπερνά τα 105 dB.

ΙΑΤΡΟΙ ΩΡΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΙΟΝΗ 2019

1.ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.ΝΤΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

3.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

5.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

6.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

7.ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ  Β’ ΩΡΛ ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

8.ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

9.ΓΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

10.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

11.ΚΟΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

12.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

13.ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

14. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

15.ΣΑΡΚΑΣ ΦΑΧΙΜ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

16.ΝΕΥΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

17.ΓΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΩΡΛ

18.ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

19.ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

20.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ

21.ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

22.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ

23.ΞΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

1.ΓΚΑΜΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

2.ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ