Επιλογή Σελίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, έχουμε την τιμή νασας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

JANUARY – MARCH 2021 VOLUME 42 ∙ ISSUE 1 ∙ ISSN 2241-908 X

• ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΜΈ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ WYTSKE J. FOKKENS • ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΌΛΙΚΌΥ ΝΈΌΓΝΙΚΌΥ ΈΛΈΓΧΌΥ ΑΚΌΗΣ. ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 5ΈΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΈΡΑΠΈΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΈΚΤΙΚΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ ΡΙΝΌΚΌΛΠΙΤΙΔΑΣ.ΣΥΓΧΡΌΝΑ ΔΈΔΌΜΈΝΑ • ΧΈΙΡΌΥΡΓΙΚΈΣ ΠΡΌΣΠΈΛΑΣΈΙΣ [...]

JULY – SEPTEMBER 2020 – VOLUME 41 ∙ ISSUE 3 ∙ ISSN 2241-908 X

• ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΡΙΝΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ• ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ MÉNIERE-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΙΝΟΡΡΟΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ [...]

APRIL – JUNE 2020 VOLUME 41 ∙ ISSUE 2 ∙ ISSN 2241-908 X

• ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ HEINRICH IRO• ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ 864 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ• ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΦΩΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΦΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΈΤΕΥΣΗΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΛΙΘΟΕΙΔΟΥΣ VOL41_t.2_all_low-2Λήψη