Η Εταιρεία ευχαριστεί τους καθηγητές Πάνο Γκούμα και Γεώργιο Βελεγράκη για την συλλογή και παραχώρηση του υλικού.

Πατήστε πάνω στα συνέδρια για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε πάνω στα συνέδρια για περισσότερες πληροφορίες