Εκπρόσωποι της Εταιρείας στην UEMS

τώρα Χαρίτων Παπαδάκης
Άγγελος Νικολάου
2007-2009 Βασίλειος Δελής
Άγγελος Νικολάου
2005-2007 Βασίλειος Δελής
Λεωνίδας Μανωλόπουλος
2003-2005 Δημήτριος Γκέλης
Ιωάννης Γιωτάκης
2001--2003 Άγγελος Νικολάου
Θωμάς Καφές
1999-2001 Παναγιώτης Γκούμας
Σπύρος Δάβρης
  Γεώργιος Γεωργόπουλος
Κωνσταντίνος Τριαρίδης.
Γεώργιος Αδαμόπουλος
Ιάκωβος Πετμεζάκης
Εμανουήλ Χελιδόνης

Διαβάστε τις προτάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση για τη λήψη της ειδικότητας της ΩΡΛ-Χειρουργικής και Τραχήλου (PDF)


Εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ΩΡΛ

Άγγελος Νικολάου και Βασίλης Δελής
Εκπρόσωποι της Ελλάδας στην UEMS-ORL section

Η κάθε χώρα της Ευρώπης έχει τα δικό της σύστημα εκπαίδευσης στην ειδικότητα της ΩΡΛ-Χειρουργικής και Τραχήλου και το δικό της σύστημα απονομής του τίτλου της ειδικότητας. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι τεράστιες και στους δύο τομείς. Για παράδειγμα στην Ισπανία ο χρόνος ειδικότητας είναι 4 χρόνια και στη Μεγάλη Βρετανία 6 χρόνια. Για την τελική αξιολόγηση και απονομή του τίτλου, άλλες χώρες διενεργούν εξετάσεις μόνο γραπτές, άλλες γραπτές και προφορικές και άλλες καθόλου. Σε πολλές χώρες υπάρχει διαρκής αξιολόγηση των κέντρων που χορηγούν την ειδικότητα και σε άλλες δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση, όπως στη χώρα μας.

Γίνεται καταφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει σαν στόχο την ελεύθερη διακίνηση των επιστημόνων και την ισότητα στη δυνατότητα απασχόλησης των πολιτών των χωρών μελών της στην επικράτεια της, να προσπαθεί να εξομαλύνει τις διαφορές αυτές. Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν μπορεί, όπως είναι προφανές, να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτείται ένα μακρό χρονικό διάστημα για την εξομάλυνση των διαφορών, ώστε να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα αναγκαστικής εφαρμογής σε όλες τις χώρες μέλη. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας λειτουργούν συμβουλευτικά όργανα που καταγράφουν τις διαφοροποιήσεις και εισηγούνται προαιρετικές οδηγίες προς τα κράτη μέλη. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο έχει στην ειδικότητά μας η UEMS-ORL section.

Στη φετινή συνάντηση της ολομέλειας του οργάνου αυτού, που απαρτίζεται από δύο μέλη-εκπροσώπους από κάθε χώρα, αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μιας διαδικασίας εξέτασης που θα απονέμει το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ΩΡΛ- Χειρουργικής και Τραχήλου.

Αυτή η διαδικασία απονομής ευρωπαϊκού τίτλου ειδικότητας δεν είναι πρωτόγνωρη. Υπάρχουν ήδη ανάλογες σε 14 ειδικότητες της Ιατρικής (Πίνακας 1) και στα δύο επόμενα χρόνια ήδη έχουν ανακοινώσει την εκκίνησή τους άλλες 4 ειδικότητες (Πίνακας 2). Η πλέον εδραιωμένη εξέταση για την απονομή ευρωπαϊκού διπλώματος ειδικότητας είναι της αναισθησιολογίας, που ξεκίνησε από το 1984. Κάθε χρόνο συμμετέχουν 1000 υποψήφιοι στη διαδικασία και κατά μέσο όρο το 65% επιτυγχάνουν στην εξέταση και τους απονέμεται το δίπλωμα. Το δίπλωμα αυτό έχει εδραιωθεί τόσο πλέον, που υπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές χώρες που κατάργησαν το εθνικό τους δίπλωμα και απαιτούν από τους αναισθησιολόγους των χωρών τους να περάσουν αυτές τις εξετάσεις για να πάρουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος στη χώρα τους (Πίνακας 3).
Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα και σε άλλες ειδικότητες. Βέβαια λόγω της μεγάλης προσέλευσης υποψηφίων στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, έχουν δημιουργηθεί αρκετά κέντρα στην Ευρώπη που διενεργούν τις εξετάσεις, που γίνονται ταυτόχρονα με τα ίδια θέματα, μεταφρασμένα μάλιστα στην εθνική γλώσσα του κάθε εξεταστικού κέντρου.

Παραθέτουμε λοιπόν αμέσως παρακάτω τι αποφασίστηκε σχετικά με την απονομή του Ευρωπαϊκού διπλώματος στην ειδικότητα της ΩΡΛ στην πρόσφατη σύνοδο της UEMS-ORL section.

Η πρώτη εφαρμογή αποφασίστηκε να γίνει στο Mannheim της Γερμανίας στις 27-30 Ιουνίου 2009, στα πλαίσια του πρώτου Συνεδρίου της νεοϊδρυθείσας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας ΩΡΛ, υπό την προεδρεία του καθηγητή Karl Hoermann.
Η μέθοδος εξέτασης είναι η απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που είναι διατυπωμένες στην Αγγλική γλώσσα. Απαρτίζεται από 100 ερωτήσεις που καλούνται οι υποψήφιοι να απαντήσουν σε περίπου 2-2,5 ώρες. Οι ερωτήσεις αφορούν όλο το φάσμα και τις υποειδικότητες της ΩΡΛ, με διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι όσοι κατέχουν ήδη τον εθνικό τίτλο της ειδικότητας ή βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο της ειδίκευσής τους.

Την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων αυτών, από την επιλογή θεμάτων μέχρι την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων ανέλαβε μία οκταμελής επιτροπή με κριτήρια το ακαδημαϊκό προφίλ των μελών της, την αντιπροσώπευση όλων των υποειδικοτήτων και τη διασπορά στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο καθηγητής Klaus Albegger από την Αυστρία και μεταξύ των μελών της οκταμελούς επιτροπής είναι και ένας εκ των δύο εκπροσώπων της χώρας μας στην UEMS-ORL section.

Στην πρώτη αυτή διενέργεια των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού διπλώματος συμμετείχαν 81 υποψήφιοι κυριολεκτικά από όλη την υφήλιο. Μεταξύ αυτών ήταν και 7 Έλληνες. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν αξιοσημείωτο, μια και πέτυχαν οι 65, μεταξύ των οποίων και 5 Έλληνες.

Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας να δίνει ένα ισχυρό παρών στη διαδικασία αυτή και να ενθαρρύνουμε τους ειδικευόμενους και τους νεαρούς ειδικούς μας να προετοιμάζονται και να δηλώνουν συμμετοχή. Λεπτομέρειες για τη δήλωση συμμετοχής και για όλη τη διαδικασία υπάρχει στο site http://www.ebeorl-hns.org.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Αναισθησιολογία
 2. Δερματολογία
 3. Εντατική θεραπεία
 4. Παθολογία
 5. Νευροχειρουργική
 6. Πυρηνική ιατρική
 7. Οφθαλμολογία
 8. Γναθοχειρουργική
 9. Ορθοπεδική
 10. Παθολογική ανατομική
 11. Παιδιατρική
 12. Πλαστική χειρουργική
 13. Ουρολογία
 14. Αγγειοχειρουργική

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 1. Αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία το 2008
 2. Πνευμονιολογία το 2008
 3. Χειρουργική θώρακος και καρδιάς το 2008
 4. Νευρολογία το 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Ελβετία
 2. Αυστρία
 3. Ουγγαρία
 4. Πολωνία
 5. Ολλανδία
 6. Βέλγιο
 7. Τουρκία