Πρόεδρος: Μπιζάκης Ιωάννης

 

  

Αντιπρόεδρος: Νταβίλης Δημήτριος

 

  

Γενική γραμματέας: Κεσίδου Όλγα

 

  

Ειδικός γραμματέας: Χατζηιωάννου Ιωάννης

 

  

Ταμίας: Χρυσοβέργης Αριστείδης

 

 

Μέλη: Αηδόνης Ιωάννης

 

  

            Βλάχτσης Κωνσταντίνος

 

  

            Καστανιουδάκης Ιωάννης

 

  

            Παπαδάκης Χαρίτων